การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


2021-11-11 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม และในฐานะ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการฯ โดยกำหนดวันเริ่มต้นการเดินสำรวจรังวัดตามโครงการการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603