การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2


2021-11-11 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ซึ่งพื้นที่ชุมชนวารินชำราบและชุมชนต่อเนื่อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการเพื่อนำเสนอขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังของพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งรับผังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603