หอการค้าอุบล เข้าพบ ผู้ว่าอุบล หารือการจัดกิจกรรม “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได” ซีซั่น 2


2021-11-11 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธาน, นายพัช ไชยสงคราม รองประธาน, นายร่มไทร จันจำปา รองประธาน, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายรชานนท์ ภูสิงห์ ผู้บริหารไอดูรัน นักจัดการงานกิจกรรมวิ่งมาราธอน (เพจเฟสบุค I do Run (ไอดู๋แล่น)) เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาและขอความคิดเห็นเตรียมการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวผาชะนะได เชิงอนุรักษ์และใส่ใจสุขภาพ ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ผู้จัดได้หารือโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เตรียมพบและสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงามของผาชะนะได ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กับกิจกรรม “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได” ซีซั่น 2 เร็วๆนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603