พิธีแถลงข่าว AUG-UBRU 2022 "การยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20" "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2565" และการจัดงาน "ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University"


2021-11-09 16:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายปริวัฒน์ แสงทอง กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว AUG-UBRU 2022 "การยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20" "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2565" และการจัดงาน "ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University" โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นกล่าวแถลง "อุบลราชธานี 2020 และการสนับสนุนการจัดงานแข่งขันฯ ของจังหวัดอุบลราชธานี" นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวแถลง "หอการค้าอุบลฯ 2022 และภาคเอกชนกับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ของจังหวัดอุบลราชธานี" และ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขึ้นกล่าวแถลง UBRU 2022 MICE University & AUG 2022"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603