หอการค้า ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ประจำปี 2564


2021-11-09 16:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. ณ วัดหลวง และบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิตสิทธิไตรย์ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี ภายในงานมีกิจกรรม พิธีไหว้พระเจ้าใหญ่องค์หลวงและพิธีสักการะ รูปจำลองพระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ณ วัดหลวง จากนั้น อัญเชิญรูปจำลององค์เล็กนำขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวง มาสู่บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง สักการะ สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) พิธีวางขันหมากเบ็ง และแสดงรำจากนักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603