พิธีส่งมอบห้อง ER ห้องที่ 2 มูลค่า 120,000 บาทและเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 26,900 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-05 19:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และเป็นตัวแทนของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวฉวี ชัยโอชา พร้อมญาติและเพื่อนชาวไทยที่ประเทศฮ่องกง ทำพิธีส่งมอบห้อง ER ห้องที่ 2 มูลค่า 120,000 บาทและเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 26,900 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603