หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจพร้อมกัน"


2021-11-05 18:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 895

“วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายไพบูลย์ คำศรี รองประธาน, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการ และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน “สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564” โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพจิตที่10 เป็นประธานในพิธี พร้อมรับเกียติบัตรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603