หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2564


2021-11-05 16:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 689

“วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษา/ประธานอาวุโส, นางเมวดี จุลทัศน์

ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) จัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603