หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพีธีเปิดฝึกอบรม "ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2021-11-04 15:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 432

“วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นามงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษา/ประธานอาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, เข้าร่วมพีธีเปิดฝึกอบรม "ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีและมีนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการ สพร. 7 อุบลราชธานี ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม
  • สืบเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี บูรณาการ่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 240 คน/12 รุ่น

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603