หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/64


2021-11-05 15:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เกรทวอลมอเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/64

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/64


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603