หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถ่ายภาพประกอบการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39


2021-10-30 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ เกรทวอลมอเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถ่ายภาพประกอบการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถ่ายภาพประกอบการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603