หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าให้กำลังใจและเยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรเกษตรกรมืออาชีพ


2021-10-30 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมหารือการอบรมหลักสูตรเกษตรกรมืออาชีพ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมหารือการอบรมหลักสูตรเกษตรกรมืออาชีพ โครงการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603