หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าให้กำลังใจและเยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรเชฟมือทอง


2021-10-30 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชนาธิป โรงแรมกิจตรงวิล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าให้กำลังใจและเยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรเชฟมือทอง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าให้กำลังใจและเยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรเชฟมือทอง ณ ห้องประชุมชนาธิป โรงแรมกิจตรงวิล จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603