ผอ.สพร7 พบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือการอบรมหลักสูตร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7และมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งของ ผอ.สพร7


2021-10-30 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผอ.สพร7 พบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือการอบรมหลักสูตร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7และมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งของ ผอ.สพร7

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 และคณะ เดินทางเข้าพบนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือการอบรมหลักสูตร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 และมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603