การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 47/2564


2021-10-30 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Video Conference หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 47/2564 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603