หออุบล สมทบทุนเป็นเงิน จำนวน 15,000 บาท เพื่อก่อสร้างศาลาจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก


2021-10-29 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าอาวุโส จังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ (YEC) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันสมทบทุนเป็นเงิน จำนวน 15,000 บาท เพื่อก่อสร้างศาลาจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก โดย พ.ต.อ. อนุศาสตร์ ทองเพิ่ม ผกก. สภ.เหล่าเสือโก้ก และพ.ต.ท. ถวัลย์ บุญภักดี รอง ผกก. สภ.เหล่าเสือโก้ก เป็นผู้รับมอบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603