หออุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และคณะกรรมการของค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2021-10-27 11:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และคณะกรรมการของค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของภาคเอกชน และร่วมเข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือเรื่องโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Korat Dry Port) และโครงการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอีสานล่าง อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603