การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564


2021-10-26 17:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนรพงศ์พันธิ์ อาชวานันทกุล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่จะครบวาระในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดจนรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกีฬาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603