หอการค้าไทย ประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมือง สถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือ ประชุมผ่านระบบออนไลน์


2021-10-26 17:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ เลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยมีเรื่องสำคัญ ได้แก่ การเตรียมพร้อมเปิดเมือง, สถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือ และเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค, ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค, ประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด, ประธานและเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603