สมาชิกหอการค้า และประชาชนทั่วไป เข้ารับวัคซีนตัวเลือก "ซีโนฟาร์ม" จำนวน 36 ราย ตามโครงการหอการค้าร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2


2021-10-22 17:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป มีกำหนดเข้ารับวัคซีนตัวเลือก "ซีโนฟาร์ม" ในวันนี้ จำนวน 36 ราย ตามโครงการหอการค้าร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซีโนฟาร์ม" สำหรับองค์กร/นิติบุคคล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีน จำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตามเงื่อนไขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำรายได้ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรวัคซีนเข้า กองทุนหอการค้าร่วมใจสู้ภัยโควิด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ขาดแคลน อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603