งาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย


2021-10-19 17:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ลานอควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธาน, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการ และนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย โดย นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน กรมพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้า OTOP ไทย โดยจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และของเด่นของดีจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการกว่า 44 รายการ เช่นสินค้าอาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารอีกทั้งยังมีกิจกรรมอาทิ เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการส่งเสริมการขายการสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ประกอบการโดยตรง เป็นต้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603