พิธีมอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบกระเช้าดอกไม้และมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดอุบลราชธานี แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่


2021-10-15 17:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในต้อนรับนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้มอบกระเช้าดอกไม้และมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดอุบลราชธานี แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในการนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำระดับ 1) และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603