การประชุมขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรต้นแบบผสมผสานยุคใหม่ มุ่งลดต้นทุนเพิ่มรายได้แก่ตนเองและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน หนึ่งในกิจกรรมผลผลิต คือการปลูกพืชเศรษฐกิจ "งาดำอุบลราชธานี 3" โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร “1 ไร่ทำรายได้ 1 ล้าน หอการค้าอุบลราชธานี


2021-10-15 17:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ไร่สวนมุก ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรต้นแบบผสมผสานยุคใหม่ มุ่งลดต้นทุนเพิ่มรายได้แก่ตนเองและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน หนึ่งในกิจกรรมผลผลิต คือการปลูกพืชเศรษฐกิจ "งาดำอุบลราชธานี 3" โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร “1 ไร่ทำรายได้ 1 ล้าน หอการค้าอุบลราชธานี และในวันดังกล่าวนี้ บริษัท รวมสินไทยแทรกเตอร์ สาขาอุบลราชธานี ได้นำเครื่องจักรกลรถเกี่ยวข้าวและรถไถ ร่วมสาธิตแก่ กลุ่มเกษตรกร อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603