หอการค้า แสดงความยินดีกับ พาณิชย์จังหวัด ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเข้าหารือแผนพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ


2021-10-14 16:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Video Conference หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ และได้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อความเป็นศิริมงคล และทางพาณิชย์จังหวัดฯ ได้ขออนุเคราะห์ปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจและแผนงานโครงการที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการในพื้นที่จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603