การประชุมเชิงปฏิบัติ การกระจายถุงยางอนามัยในชุมชน และสถานประกอบการ ในจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-14 16:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ การกระจายถุงยางอนามัยในชุมชน และสถานประกอบการ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี และการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากและกลุ่มประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและพัฒนาศักยภาพเพื่อสื่อสารเรื่องเอดส์และส่งเสริมการเข้าถึงการใช้ถุงยางอนามัยเจลหล่อลื่นและการทำงานเชิงรุกต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603