เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อถนอมศักดิ์ ลายวิเศษกุล บิดาคุณณภพ ลายวิเศษกุล ที่ปรึกษากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-14 16:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (บุ่งย้งตึ้ง) มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อถนอมศักดิ์ ลายวิเศษกุล บิดาคุณณภพ ลายวิเศษกุล ที่ปรึกษากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลายวิเศษกุล มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603