การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


2021-10-12 16:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ผ่านระบบ Video Conference นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ภายในจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด, การจัดเตรียมงาน Event ภายในจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และการวางมาตรการณ์ป้องกัน Covid-19 ภายในจังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603