การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได” ครั้งที่ 2 เร็วๆ นี้


2021-10-12 16:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับนายรชานนท์ ภูสิงห์ ผู้บริหารไอดูรัน นักจัดการงานกิจกรรมวิ่งมาราธอน (เพจเฟสบุค I do Run (ไอดู๋แล่น)) เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวผาชะนะไดเชิงอนุรักษ์และใส่ใจสุขภาพ ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ผู้จัดได้หารือโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคมที่จะถึงนี้ เตรียมพบและสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงามของผาชะนะได ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กับกิจกรรม “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได” ครั้งที่ 2 เร็วๆนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603