การประชุมรับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการฐานข้อมูล SME Big Data


2021-10-11 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการฐานข้อมูล SME Big Data เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเพื่อให้หอการค้าไทยได้ทราบโครงการโครงสร้าง SME Big Data ของสสว.สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ และมีการขอความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาระบบ SME Big Data ต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603