หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบมอบกระเช้าดอกไม้และอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัทคนรักดีและประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด และในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-07 17:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบมอบกระเช้าดอกไม้และอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัทคนรักดีและประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด และในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี "วันเกิดของท่านวันนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอคุณพระศรีรัตนตรัย พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จงบันดาลพรให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603