การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนกองทุนสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 2/2564 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-07 17:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการสนับสนุนกองทุนสงฆ์อาพาธ มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนกองทุนสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมในการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิได้อนุมัติในหลักการในการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการกำหนดวันจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกองทุนสงฆ์อาพาธ อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603