การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนงานประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ


2021-10-07 08:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 333

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนงานประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยร่วมหารือการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นรองรับการท่องเที่ยวยกระดับการผลิตสินค้า การบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และการบูรณาการด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603