ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


2021-10-06 20:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการ) พร้อมด้วยนายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 132 ราย ผู้บริจาค ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ดังนี้.- ผู้บริจาค ดวงตา จำนวน 1 ราย ผู้บริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย ผู้บริจาค ร่างกาย จำนวน 1 ราย ผู้รับเข็มกาชาดที่ระลึก ดังนี้ :- ผู้รับเข็มครั้งที่ 7 จำนวน 5 ราย ผู้รับเข็มครั้งที่ 16 จำนวน 2 ราย ผู้รับเข็มครั้งที่ 24 จำนวน 1 ราย ผู้รับเข็มครั้งที่ 36 จำนวน 1 ราย การปฎิบัติงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอ สาธารณสุข อำเภอนาตาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยิ่งในการปฏิบัติงานในครั้งนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603