กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาคตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก


2021-10-02 14:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาคตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีช่วยประสานงานผู้แทนภาคธุรกิจในกลุ่มหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยภายในงานมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs เกษตรอินทรีย์สินค้า GI เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 40 ราย จัด Road Show ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประสานงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603