กิจกรรมสรุปผลงานการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์รวมพลสื่อจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


2021-09-30 16:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลงานการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์รวมพลสื่อจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เพื่อสร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์ในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603