พิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการตลาดท่องเที่ยว Amazing อีสาน (ไตรมาส 4) ตอน "ล้านนา@ภาคเหนือ กับ ล้านช้าง@ภาคอีสาน"


2021-09-22 10:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการตลาดท่องเที่ยว Amazing อีสาน (ไตรมาส 4) ตอน "ล้านนา@ภาคเหนือ กับ ล้านช้าง@ภาคอีสาน" กิจกรรมส่งเสริมการขาย Table top sale ในรูปแบบ Business to Business (Onground) และกิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค ในรูปแบบ Business to Consumer (Online) ผ่าน Zoom application และ Fcebook Live ในเพจ "เที่ยวอีสาน.com"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603