การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกกร.จังหวัดและกกร.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2021-09-21 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 16 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference Zoom นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 } นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกกร.จังหวัดและกกร.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเนื้อหาแนะนำประธานภาค/กกร.กลุ่มจังหวัด/กกร.จังหวัด และมีการชี้แจงโครงการบทบาทการเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อนและแนวทางจัดทำโครงการของภาคเอกชนของกกร.กลุ่มจังหวัดกกร.จังหวัด และกล่าวขอบคุณปิดท้ายการประชุมโดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603