การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564


2021-09-21 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกัณตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมเพื่อพิจารณารับรองข้อมูลการเก็บสต๊อกข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)และปีผลิต 2563/64


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603