การประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ครั้งที่ 1/2564


2021-09-21 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ครั้งที่ 1/2564 โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินการจัดสร้างและเปิดให้เช่าบูชาเหรียญหลวงปู่มั่นฯ ของจังหวัดและพิจารณาการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบเงินและเหรียญหลวงปู่มั่นฯ ให้แก่ นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการ มูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603