การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี


2021-09-11 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โชว์รูมเกรทวอลล์มอเตอร์อุบลราชธานี และผ่านระบบอนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ,นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์ วัดหรือศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เพื่อสาธารณประโยชน์และดูแลรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603