การประชุมระหว่าง ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยพบเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค, เลขาธิการหอการค้าจังหวัดและบริการเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ


2021-09-11 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Video Conference Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมระหว่าง ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยพบเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค, เลขาธิการหอการค้าจังหวัดและบริการเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ หอการค้าให้เกิดผลเป็นรูปประธรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603