โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570


2021-09-11 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการเปิดการประชุม เวทีดังหล่าสเป็นเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาและแผนโครงการเพื่อบรรลุประเด็นการพัฒนาในแต่ละด้าน นำเสนออภิปรายผลและรับข้อเสนอการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกด้านในภาพรวมต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603