การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนกองทุนสงฆ์อาพาธ มูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาลจังหวัดอุบลราชธานี


2021-09-11 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนกองทุนสงฆ์อาพาธ มูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603