การประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564


2021-09-11 15:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม สรุปย่อวาระการประชุม ดังนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งความคืบหน้าของงานก่อสร้างทางต่างระดับทั้งสองแยกว่าได้ดำเนินงานไปแล้วประมาณ 65% เหลือเพียง 35 % ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ประมาณ 14-15 % ตามสัญญาอีกแปดเดือนจะหมดสัญญาก่อสร้าง (สัญญาสิ้นสุด 13 เมษายน 2565 ล่าช้าปรับวันละ 1 ล้านเก้าแสนกว่าบาท) โดยอ้างเหตุล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยจะทำการเร่งก่อสร้างทำงานหลังหมดฤดูฝน โดยจะทำงาน 2 กะ เพื่อให้ทันสัญญาและคาดว่าจะสามารถทำได้ทัน ตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งใน 65% ที่แล้วเสร็จนั้น เป็นงานถนนทางขึ้น/ทางลง ทางลอดอุโมงค์ /งานกำแพงกันดิน และงานถนนโดยรอบ คงเหลืองานหลักๆคือตรงกลางวงเวียนทั้งสองแยก งานไฟฟ้าเริ่มติดตั้งบางส่วนแล้ว หม้อแปลงติดตั้งแล้วเสร็จทั้งสองแยก งานอาคารควบคุมระบบปั๊มน้ำ/ระบบไฟฟ้า และเรื่องวัสดุซึ่งรื้อถอนจากการก่อสร้างทางแยกคือดินที่ต้องขุดออกจากพื้นที่บริเวณก่อสร้างจำนวนมาก ได้มีผู้มาขอใช้หลายราย รวมถึงดินที่ขนไปกองไว้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603