การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564


2021-09-11 15:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำหนดราคาหลักทรัพย์อุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 โดย นายภัคพงษ์ ขุราษี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ขอสรุปย่อการประชุมฯ ดังนี้ เรื่องเสนอพิจารณา 4 เรื่อง 1.คดีศาลแขวงอุบลราชธานี เป็นทรัพย์ที่ประกาศขายมาแล้ว 6 ครั้ง 28 นัด ยังไม่สามารถขายได้ งดขายเพราะไม่มีผู้เข้าสู้ราคา 2.คดีศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากทรัพย์ อยู่ที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศขายมาแล้ว 5 ครั้ง 20 นัด งดขายไม่มีผู้เข้าสู้ราคา 3. คดีศาลจังหวัดอุบล ทรัพย์ ตั้งอยู่ ตำบลชี ทวน ประกาศขาย 4 ครั้ง 16 นัด งดขายไม่มีผู้เข้าสู้ราคา 4. คดีศาลแขวงอุบล ประกาศขายมาแล้ว 4 ครั้ง 18 นัด งดขายไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ทั้ง 4 คดีนี้เป็นทรัพย์ ที่ไม่ได้มีราคาสูงแต่ประกาศขายหลายครั้ง ยังไม่ได้ขาย จึงเข้าเงื่อนไขในการนำคดี เข้าคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ในเขตจังหวัดอุบลฯ เพื่อให้พิจารณาปรับลดราคาเพื่อให้ขายทรัพย์ได้ ในการพิจารณา ปรับเพิ่ม/หรือ ปรับลด คณะกรรมการ จะเริ่มพิจารณา จากราคาประเมิน จพง.ขณะนำยึดที่ดิน ว่าราคาเท่าไหร่ และ ราคาประเมินปัจจุบันของจพง.ที่ดิน ว่าตารางวาละเท่าไหร่ หากมีสิ่งปลูกสร้าง ก็จะประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างด้วยว่าราคาเท่าไหร่ (ธนารักษ์ จะถือราคากลาง ตามชนิดลักษณะของทรัพย์ เช่น เป็นปูน หรือเป็นไม้ กี่ชั้น กี่ตารางวา) และพิจารณาว่าปลูกสร้างมากี่ปี จะปรับลด กี่เปอร์เซ็นต์ ตามจำนวนปีที่ก่อสร้างมา รวมทั้งถามความเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านว่ามีความเห็นเช่นไร แล้วออกเป็นมติที่ประชุม ในแต่ละคดี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603