เข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กและเยี่ยมชมกิจการของนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-08-28 12:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 300

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กและเยี่ยมชมกิจการของนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603