พิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 65,000 บาท ในการจัดหาห้อง ER ให้กับโรงพยาบาล สนามอำเภอนาตาล ให้แก่ โรงพยาบาลอำเภอนาตาล และส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศให้กับศูนย์โควิดชุมชนที่ว่าการอำเภอนาตาล


2021-08-27 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 65,000 บาท ในการจัดหาห้อง ER ให้กับโรงพยาบาล สนามอำเภอนาตาล ให้แก่ โรงพยาบาลอำเภอนาตาล และส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศให้กับศูนย์โควิดชุมชนที่ว่าการอำเภอนาตาล มูลค่ากว่า 200,000 บาท หลังจากนั้น คณะได้เดินทางสำรวจสถานที่สำหรับก่อสร้างโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) บริเวณบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603