ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีการอภิปรายสรุปผลการระดมความคิด คณะทำงานยกร่างและจัดทำประเด็นการ คณะทำงานยกร่างและจะทำประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล


2021-08-27 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีการอภิปรายสรุปผลการระดมความคิด คณะทำงานยกร่างและจัดทำประเด็นการ คณะทำงานยกร่างและจะทำประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล สรุปแผนงานโครงการพร้อมนำเสนอตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 5 วันระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603