การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564


2021-08-26 18:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอเพิ่มโครงการบ่มเพาะศักยภาพทางการขายและการตลาดเพื่อรองรับการพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมนวัตกรรม Innovation ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนทางนวัตกรรมในภูมิภาคคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงแผนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education Science Research and Innovation)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603