การประชุมและทำการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


2021-08-26 18:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Video Conference (Google Hangout Meet) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมและทำการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีการเสวนาวาระพิเศษ "ถอดบทเรียนความคิด พิชิตลัมปี สกิน" การเปิดการเสวนา และนำเสนอนโยบายการจัดการโรคระบาดลัมปี สกินของกรมปศุสัตว์ โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโย อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตลอดจนการถอดบทเรียนการเอาตัวรอด โดยเกษตรกรโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 2 และมีการเสวนาในหัวข้อการจัดการโรคโดยผู้แทนกรมปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิและอุบลราชธานี และความสำเร็จของโรงงานอาหารสัตว์โรงเชือดและโรงตัดแต่ง GMP โดยคุณมนตรี บริบาล ตลอดจนเคล็ดลับความสำเร็จของเกษตรกรโคเนื้อ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603